Ahoj !

Yacht Club „A R C U S”

Integracyjny Ośrodek Żeglarski

w Rajgrodzie

Komunikat Y.C. Arcus

W związku z planowanymi pracami porządkowymi, klub zwraca się do wszystkich członków, którzy posiadają jakiekolwiek prywatne rzeczy w ośrodku lub bosmanacie o niezwłoczne zabranie ich do dnia 9.07.2022r.