Ahoj!
Yacht Club  „Arcus”
Integracyjny Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie