PRZEKAŻ 1% NIEPEŁNOSPRAWNYM ŻEGLARZOM !

Organizacja Pożytku Publicznego Stowarzyszenie Yacht Club „ARCUS”, zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli oraz sympatyków żeglarstwa i sportów wodnych o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz Stowarzyszenia Yacht Club „ARCUS”, zajmującego się rehabilitacją osób niepełnosprawnych poprzez żeglarstwo i kajakarstwo.

1pro

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Yacht Clubu „ARCUS”, zajmującego się rehabilitacją osób niepełnosprawnych poprzez żeglarstwo i sporty wodniackie.
Wypełniając właściwe roczne zeznanie podatkowe za rok 2015 (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37,PIT 38) w jego części: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisujemy:

- w rubryce „Numer KRS”: 0000071387

- w rubryce „Wnioskowana kwota” wyliczony 1%należnego podatku

Obozy Żeglarskie Rajgród – ZAPRASZAMY !!!

Wakacje pod żaglami !!!

YACHT CLUB ARCUS zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie chcące nauczyć się żeglowania na 16 dniowy obóz żeglarski w swoim ośrodku w Rajgrodzie. Podczas obozu będzie możliwość zdobycia patentu żeglarza jachtowego.

49

Obóz stacjonarny

od 27.06 – 10.07.2015 r.

Wymagane dokumenty:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa, wzór dostępny w załączniku poniżej
-jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat -pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego, na wzięcie udziału w kursie. Wzór dostępny w załączniku poniżej
-legitymacja studencka lub szkolna uprawniająca do ewentualnych zniżek
-trzy zdjęcia

Koszt obozu (noclegi, wyżywienie, zajęcia szkoleniowe) – 1200 zł + opłaty egzaminacyjne.

Uczestnikami obozu mogą być osoby, które ukończyły 12 lat (wymagana jest zgoda opiekunów). Zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Ośrodek nasz jak i jachty są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nasz OŚRODEK ŻEGLARSKI w RAJGRODZIE (ul. Szkolna 7) otrzymał Nagrodę Przyjaznego Brzegu  za uczynienie ośrodka w Rajgrodzie w pełni przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Oferujemy wypoczynek weekendowy zarówno żeglarzom jak i sympatykom żeglarstwa, w tym rejsy rodzinne.

Koszt uczestnictwa (noclegi+wyżywienie) oraz zajęcia szkoleniowe na obozie wynosi 1200 zł. Koszty egzaminów i patentu PZŻ pokrywają przystępujący do egzaminów z własnych środków.

Klub zaprasza również na kursy weekendowe w terminach od 01.07-2014r. – 15.09.2014r. koszt 500 zł (cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia oraz opłat egzaminacyjnych PZŻ). Jest możliwość zorganizowania kursu weekendowego w innym terminie. Warunkiem jest zebranie minimum 5 osób.

Szczegóły obozów żeglarskich w załącznikach.

Rezerwacji i pełnych informacji o obozach udziela:

Kierownik Mariny
Józef Zarzecki
19-206 Rajgród
ul. Szkolna 7
tel. (86) 272 19 01
kom. 505 993 100
lub
kom.503 070 028

 

 

Konta bankowe:
Alior Bank
Nr 94-2490-0005-0000-4500-6785-3484

lub
Bank Spółdzielczy w Szczuczynie o/Rajgród
Nr. 25 8768 0003 3900 0257 2000 0010

 

Karta Obozowa do wypełnienia przez uczestnika

Karta Obozowa do wypełnienia przez uczestnika str.2

Obozy Żeglarskie Rajgród – ZAPRASZAMY !!!

YACHT CLUB ARCUS zaprasza niepełnosprawne dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie chcące nauczyć się żeglowania na obóz żeglarski w miesiącach lipiec – sierpień do  swojego ośrodka w Rajgrodzie. Podczas obozu będzie możliwość zdobycia patentu żeglarza jachtowego. Obozy dofinansowane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Ośrodek nasz jak i jachty są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nasz OŚRODEK ŻEGLARSKI w RAJGRODZIE (ul. Szkolna 7) otrzymał Nagrodę Przyjaznego Brzegu  za uczynienie ośrodka w Rajgrodzie w pełni przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Uczestnikami obozu mogą być osoby, które ukończyły 12 lat (wymagana jest zgoda opiekunów).

Terminy:
I.  08 – 21.VI.2015
II. 17 – 30.VIII.2015

Wymagane dokumenty:

-orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności
-jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat -pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego, na wzięcie udziału w kursie.

 

Rezerwacji i pełnych informacji o obozach udziela:
Kierownik Mariny
Józef Zarzecki
19-206 Rajgród
ul. Szkolna 7
tel. (86) 272 19 01

 

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej

W dniu 23.11.2014r. w budynku mariny YC „Arcus” w Rajgrodzie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Aleksandra Grzegorza Szozdy twórcy Integracyjnego Ośrodka Żeglarskiego w Rajgrodzie. Uroczystego odsłonięcia dokonali Romuald Zbigniew Lasota oraz Marek Lasota.  Historię założyciela Yacht Clubu „Arcus” przybliżył zebranym wieloletni członek klubu Janusz Rutkowski. Wszystkim przybyłym na uroczystość gościom oraz członkom klubu, serdecznie dziękujemy.


Programy współfinansowane ze środków PFRON

Program „Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych  - Szkolenia bojerowe.” współfinansowany ze środków PFRON.

 

W dniach  15 -21 luty 2015 w Rajgrodzie organizowane będzie  szkolenie dla dzieci i młodzieży w ramach projektu realizowanego przez Yacht Club „Arcus”: „Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych -szkolenie bojerowe”

Szkolenie współfinansowane jest ze środków PFRON w ramach realizacji zadań o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

PODZIĘKOWANIA ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU

Organizacja Pożytku Publicznego Yacht Club „ARCUS” w Łomży składa serdeczne podziękowania za przekazanie 1% wszystkim osobom, które zdecydowały się wesprzeć naszą organizację zajmującą się żeglarstwem osób niepełnosprawnych. Państwa szlachetny gest jeszcze raz dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec potrzebujących. Dziękując mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć również na Państwa wsparcie w roku przyszłym.

Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękujemy.


Otwarcie Ośrodka Żeglarskiego w Rajgrodzie po rewitalizacji /z programu RPO woj. podlaskiego/

Zarząd Y.C. Arcus składa podziękowania członkom oraz wszystkim osobom zaangażowanym  za pomoc w przygotowaniu uroczystości otwarcia ośrodka żeglarskiego w Rajgrodzie/ po rewitalizacji ze środków RPO WOJ. PODLASKIEGO

Relacja z uroczystości otwarcia:

http://www.tv.wrotapodlasia.pl/?a=movie/show&id=1583

YC „ARCUS” informuję również, iż inwestycja pn.”Witalizacja integracyjnego ośrodka turystyki, odnowy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie żeglarstwa,kajakarstwa oraz zimowych sportów nizinnych w Rajgrodzie” została przyjęta i rozliczona bez zastrzeżeń przez Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego Departament Regionalnego Programu Operacyjnego   

/Komandor YC  Arcus   – Marek Zalewski/

 

Harmonogram Regat Żeglarskich

Harmonogram integracyjnych Regat Żeglarskich organizowanych przez
Stowarzyszenie YC „ARCUS”w 2015r.  Imprezy dofinansowane przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  1. 23-24 maja – „Niepełnosprawni – Sprawni na Wodzie ” Integracyjne Regaty Rozpoczęcie Sezonu Żeglarskiego 2015
  2. 13-14 czerwiec –”Niepełnosprawni – Sprawni na Wodzie ” Integracyjne Regaty Pożegnanie szkoły – powitanie lata
  3. 04-05 lipiec „Niepełnosprawni – Sprawni na Wodzie ” Integracyjne Regaty– O Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego
  4. 19 lipiec – Regaty z okazji „Dni Rajgrodu” o puchar Burmistrza Rajgrodu
  5. 22-23 sierpień – „Niepełnosprawni – Sprawni na Wodzie ” Integracyjne Regaty - Niepełnosprawni pod żaglami Y.C. „Arcus”
  6. 19-20 września – „Niepełnosprawni – Sprawni na Wodzie ” Integracyjne Regaty - Pożegnanie wakacji
  7. 10-11 październik – „Niepełnosprawni – Sprawni na Wodzie ” Integracyjne Regaty -Zakończenie sezonu żeglarskiego 2015

Obozy Żeglarskie

1.  Integracyjny obóz żeglarski dla dzieci i młodzieży 27.06 – 10.07 2015
Obozy żeglarskie osób niepełnosprawnych:
2.  08.06 – 21 czerwiec
3.  17.08. – 30 sierpień