Ahoj !

Yacht Club „A R C U S”

Integracyjny Ośrodek Żeglarski

w Rajgrodzie

Walne Zebranie Członków Uchwałą Nr 5 zostało odwołane

– patrz „Powiadomienia”