Ahoj !

Yacht Club „A R C U S”

Integracyjny Ośrodek Żeglarski

w Rajgrodzie

W dniu 15 marca br Walne Zebranie Członków