Ahoj!
Yacht Club  „Arcus”
Integracyjny Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie

Przekaż 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
Yacht Club „Arcus”, zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych poprzez żeglarstwo i sporty wodniackie.
 Wypełniając właściwe roczne zeznanie podatkowe za rok 2017 wpisujemy:
– w rubryce „Nazwa OPP”: Yacht Club „ARCUS” w Łomży
– w rubryce „Numer KRS”: 0000071387
– w rubryce „Wnioskowana kwota”  wyliczony 1% należnego podatku
Za wszelkie wpłaty wynikające z przekazania 1% podatku,serdecznie dziękujemy.