Ahoj !

Yacht Club „A R C U S”

Integracyjny Ośrodek Żeglarski

w Rajgrodzie

 

Dnia 20 czerwca 2021 roku odbędzie się Walne Zebranie Członków

– więcej informacji w zakładce „Aktualności -Powiadomienia”.