PRZEKAŻ 1% NIEPEŁNOSPRAWNYM ŻEGLARZOM !

Organizacja Pożytku Publicznego Stowarzyszenie Yacht Club „ARCUS”, zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli oraz sympatyków żeglarstwa i sportów wodnych o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz Stowarzyszenia Yacht Club „ARCUS”, zajmującego się rehabilitacją osób niepełnosprawnych poprzez żeglarstwo i kajakarstwo.

1pro

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Yacht Clubu „ARCUS”, zajmującego się rehabilitacją osób niepełnosprawnych poprzez żeglarstwo i sporty wodniackie.
Wypełniając właściwe roczne zeznanie podatkowe za rok 2016 (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37,PIT 38) w jego części: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisujemy:

- w rubryce „Numer KRS”: 0000071387

- w rubryce „Wnioskowana kwota” wyliczony 1%należnego podatku

Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – szkolenia bojerowe

Szkolenia bojerowe dla młodzieży niepełnosprawnej  z zakresu żeglarstwa lodowego, w dniach  10-16 grudnia w Rajgrodzie.  Szkolenie zorganizowane  w ramach międzywojewódzkiego projektu finansowanego przez PFRON pt. „Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – szkolenia bojerowe”.

- Uczestnicy programu pod opieką nauczycieli – instruktorów  zdobywają podstawową wiedzę z zakresu żeglarstwa lodowego, uczą się także współdziałania w grupie. Nawiązują nowe znajomości, rozwijają umiejętności i poznają sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

pobrane (3)

Harmonogram Regat Żeglarskich

Harmonogram integracyjnych Regat Żeglarskich organizowanych przez
Stowarzyszenie YC „ARCUS”w 2016r.  Imprezy dofinansowane przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

pobrane

   Niepełnosprawni – Sprawni na Wodzie 2016r.

 

 

 

 1. 21-22.05 – Integracyjne regaty Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 2016
 2. 11-12.06 – Integracyjne regaty  Pożegnanie szkoły -Powitanie lata
 3. 02-03.07 – Integracyjne regaty  o „Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego
 4. 30-31.07 – Integracyjne regaty Niepełnosprawni pod Żaglami Y.C. „Arcus”
 5. 3-4.09 – Integracyjne regaty Pożegnanie wakacji 2016
 6. 8-9.10 – Integracyjne regaty Zakończenie sezonu żeglarskiego 2016

 

 

 

   

 

 

 ZAPRASZAMY !!!

                                    

      Regaty o Puchar

1. 6.08.-II Samorządowe Regaty Sejmiku Województwa Podlaskiego
2. 13-14.08 – Regaty z okazji „Dni Rajgrodu” o puchar Burmistrza Rajgrodu
3.  17.09 – Regaty o Puchar Komendanta Straży Pożarnych

                            

 

Obozy Żeglarskie Rajgród – ZAPRASZAMY !!!


Wakacje pod żaglami !!!

YACHT CLUB ARCUS zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie chcące nauczyć się żeglowania na 16 dniowe obozy żeglarski w swoim ośrodku w Rajgrodzie. Podczas obozu będzie możliwość zdobycia patentu żeglarza jachtowego.Szkolenia są dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Nowy-4

 

 

 

 

Obozy stacjonarne
24.06 – 9.07.2016 r.
24.08 – 8.09.2016r.

Wymagane dokumenty:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa, wzór dostępny w załączniku poniżej
-jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat -pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego, na wzięcie udziału w kursie. Wzór dostępny w załączniku poniżej
-legitymacja studencka lub szkolna uprawniająca do ewentualnych zniżek
-trzy zdjęcia

 

Uczestnikami obozu mogą być osoby, które ukończyły 12 lat (wymagana jest zgoda opiekunów). Zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Ośrodek nasz jak i jachty są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nasz OŚRODEK ŻEGLARSKI w RAJGRODZIE (ul. Szkolna 7) otrzymał Nagrodę Przyjaznego Brzegu  za uczynienie ośrodka w Rajgrodzie w pełni przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Oferujemy wypoczynek weekendowy zarówno żeglarzom jak i sympatykom żeglarstwa, w tym rejsy rodzinne.

 

Szczegóły obozów żeglarskich w załącznikach.

Rezerwacji i pełnych informacji o obozach udziela:

Kierownik Mariny
Józef Zarzecki
19-206 Rajgród
ul. Szkolna 7
tel. (86) 272 19 01
kom. 505 993 100
lub
kom.503 070 028

 

 

Konta bankowe:
Alior Bank
Nr 94-2490-0005-0000-4500-6785-3484

lub
Bank Spółdzielczy w Szczuczynie o/Rajgród
Nr. 25 8768 0003 3900 0257 2000 0010

 

Karta Obozowa do wypełnienia przez uczestnika

Karta Obozowa do wypełnienia przez uczestnika str.2

Obozy Żeglarskie Rajgród – ZAPRASZAMY !!!

YACHT CLUB ARCUS zaprasza niepełnosprawne dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie chcące nauczyć się żeglowania na 16 dniowy obóz żeglarski w miesiącach maj-czerwiec oraz lipiec – sierpień do  swojego ośrodka w Rajgrodzie. Podczas obozu będzie możliwość zdobycia patentu żeglarza jachtowego. Obozy dofinansowane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Ośrodek nasz jak i jachty są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nasz OŚRODEK ŻEGLARSKI w RAJGRODZIE (ul. Szkolna 7) otrzymał Nagrodę Przyjaznego Brzegu  za uczynienie ośrodka w Rajgrodzie w pełni przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Uczestnikami obozu mogą być osoby, które ukończyły 12 lat (wymagana jest zgoda opiekunów).

Terminy:
I.  30.05 – 14.06.2016
II. 21.07 – 05.08.2016

Wymagane dokumenty przy rekrutacji:

-orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności
-jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat -pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego, na wzięcie udziału w kursie.

Przewidziane formy wsparcia podczas realizowanego projektu.
Zajęcia żeglarskie – teoretyczne
Zajęcia żeglarskie – praktyczne
Zajęcia szkutnicze
W ramach projektu planujemy zorganizowanie dwóch szkoleń żeglarskich zakończonych uzyskaniem certyfikatu żeglarza jachtowego połączonych ze szkoleniem szkutniczym oraz teoretycznym. Od czerwca do sierpnia odbędą się szkolenia żeglarskie i szkutnicze, dzięki którym uczestnicy posiądą wiedzę teoretyczną i uzyskają umiejętności praktyczne niezbędne do uprawiania żeglarstwa. Szkolenia praktyczne obejmują naukę podstawowych węzłów żeglarskich, płynięcia na różnych kursach względem wiatru, wykonywania zwrotów, operowania żaglami, manewrowania w porcie oraz wychodzenia i wchodzenia do portu, manewrowania podczas udzielania pomocy osobom poszkodowanym znajdującym się w wodzie. Natomiast warsztaty szkutnicze, rozwijające naukę organizowania własnej pracy i zasad bhp, naukę doboru prawidłowych narzędzi do wykonywania prac szkutniczych, naukę konserwacji i naprawy ożaglowania oraz olinowania, a także naukę konserwacji i dokonywania drobnych napraw kadłubów łodzi. Ponadto w trakcie szkoleń uczestnicy uczyć się będą współdziałania w grupie, reagowania i wykonywania poleceń sternika. Szkolenia teoretyczne obejmą: naukę budowy jachtu oraz ożaglowania, naukę podstawowych przepisów i znaków żeglowania oraz teorię żeglowania, elementy meteorologii, naukę zasad bezpieczeństwa na wodzie.

Rezerwacji i pełnych informacji o obozach udziela:
Kierownik Mariny
Józef Zarzecki
19-206 Rajgród
ul. Szkolna 7
tel. (86) 272 19 01

 

PODZIĘKOWANIA ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU

Organizacja Pożytku Publicznego Yacht Club „ARCUS” w Łomży składa serdeczne podziękowania za przekazanie 1% wszystkim osobom, które zdecydowały się wesprzeć naszą organizację zajmującą się żeglarstwem osób niepełnosprawnych. Państwa szlachetny gest jeszcze raz dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec potrzebujących. Dziękując mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć również na Państwa wsparcie w roku przyszłym.

Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękujemy.