Opłaty za usługi portoweRoczna za miejsce do cumowania i zimowania

Członek klubu – 1500 zł

Osoba nie będąca członkiem klubu – 1500 zł


Mycie jachtu

30 zł.

Usługa dźwigowa

100 zł.


Miejsce do przycumowania w porcie za dobę

20 zł.

Uchwała Nr 2/2023
uchwalona na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2023 roku w brzmieniu:

Zarząd podjął uchwałę o podniesieniu składki członkowskiej Klubu do kwoty 200 zł. oraz uaktualnienie cennika usług na rok 2023. Cennik jest załącznikiem do uchwały