Cennik czarteru sprzętu pływającego

Deska SUP

Pierwsza godzina 15 zł, każda następna 10 zł.

cały dzień: 60 zł

Maksymalna ilość osób: 1, wyporność 130 kg

Venus jacht motorowy bez patentu

kaucja zwrotna 400 zł

godzina: 55 zł

doba: 150 zł

Maksymalna ilość osób: 6, komfortowo 4

Venus jacht żaglowy

kaucja zwrotna 400 zł

doba: 150 zł

Maksymalna ilość osób: 6, komfortowo 4

Tango 730 sport jacht żaglowy

kaucja zwrotna: 1000 zł

doba: 220 zł od 22.06 – 01.09.2024 wypożyczenie tylko tygodniami.

Maksymalna ilość osób: 6, komfortowo 4

Flyer 3G

kaucja zwrotna 200 zł

Do 2 godz: 100 zł

Do 5 godz: 130 zł

1 dzień: 180 zł

Maksymalna ilość osób: 6

Wielki trener

kaucja zwrotna 500 zł

Do 5 godz: 160 zł

1 dzień: 300 zł

Maksymalna ilość osób: 12

Kajak 1 osobowy

Pierwsza godz: 15 zł

Następne: 5 zł

1 dzień:  35 zł

Maksymalna ilość osób: 1

Kajak 2 osobowy

Pierwsza godz: 20 zł

Następne: 7 zł

1 dzień:  45 zł

Maksymalna ilość osób: 2

Kajak 2 osoby + dziecko

Pierwsza godz: 25 zł

Następne: 7 zł

1 dzień:  50 zł

Maksymalna ilość osób: 3

Kajak 3 osobowy

Pierwsza godz: 27 zł

Następne: 8 zł

1 dzień:  55 zł

Maksymalna ilość osób: 3

Kajak 3 osoby + dziecko

Pierwsza godz: 30 zł

Następne: 8 zł

1 dzień:  60 zł

Maksymalna ilość osób: 4

Akcje ratownicze sprzętu i holowanie

500 zł.

Przy wypożyczeniu „1 dzień” zwrot sprzętu powinien nastąpić do godz. 19:00.

0

Uchwała Nr 2/2023
uchwalona na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2023 roku w brzmieniu:

Zarząd podjął uchwałę o podniesieniu składki członkowskiej Klubu do kwoty 200 zł. oraz uaktualnienie cennika usług na rok 2023. Cennik jest załącznikiem do uchwały.