ZAWIADOMIENIE

Zarząd Yacht Clubu „ARCUS” zawiadamia, że w dniu 17.03.2024r. (niedziela), odbędzie się  XL Walne Zebranie Członków Yacht Clubu „ARCUS”– w pierwszym terminie o godz. 10:00,– w drugim terminie o godz. 10:30,Obrady Walnego Zebrania Członków odbędą się w Ośrodku Żeglarskim Y.C. „ARCUS”w Rajgrodzie przy ul. Szkolnej 7A.PORZĄDEK OBRAD1)Otwarcie obrad.2)Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza i dwóch asesorów.3)Przyjęcie protokółu […]

Szkolenia bojerowe 2022 – Zapraszamy

Szkolenia bojerowe dofinansowane ze środków PFRON, w ramach projektu, zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych -Szkolenia bojerowe „Sięgamy po sukces” Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne dzieci i młdzież w wieku 12 do 25 lat,  z terenu sześciu województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego. Zgłoszenia przyjmuje biuro w Rajgrodzie, ul. Szkolna 7a, tel: 503-070-028Projekt będzie […]

Szkolenia Żeglarskie połączone z warsztatami szkutniczymi

Szkolenia Żeglarskie organizowae przez Yacht Club „Arcus”  – Rajgród 2023Szkolenia przy dofinansowaniu ze środków PFRON, w ramach projektu „Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych – Szkolenia żeglarskie połączone z warsztatami szkutniczymi” Terminy szkoleń:Obóz I – termin czerwiec- wrzesień 2023r. Obóz II – termin czerwiec- wrzesień 2023r. Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku […]

Szkolenia bojerowe 2021

W dniach 23.II-04.III.2021 odbyło się szkolenie dla osób niepełnosprawnych z zakresu żeglarstwa lodowego w ramach międzywojewódzkiego projektu finansowanego ze środków PFRON. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych – Szkolenia bojerowe. Szkolenie odbywało się w integracyjnym ośrodku żeglarskim YC „Arcus” w Rajgrodzie. Ponad tygodniowy pobyt nad urokliwym Jeziorem Rajgrodzkim miał na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, […]