Szkolenia bojerowe 2022 – Zapraszamy

Szkolenia bojerowe dofinansowane ze środków PFRON, w ramach projektu, zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych -Szkolenia bojerowe „Sięgamy po sukces”

Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne dzieci i młdzież w wieku 12 do 25 lat,  z terenu sześciu województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego.
Zgłoszenia przyjmuje biuro w Rajgrodzie, ul. Szkolna 7a, tel: 503-070-028
Projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu PFRON w terminie  od 9.12.2022 do 18.12.2022

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Październik 2022

1.1 Ogłoszenie na stronie internetowej klubu oraz zawiadomienie współpracujących stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych – o organizowaniu szkolenia bojerowego

1.2 Rekrutacja uczestników szkolenia bojerowego

Grudzień 2022

1.3 Szkolenie bojerowe

Grudzień 2022

1.4 Rozliczenie szkolenia, podsumowanie wyników

Formy wsparcia w projekcie:
Szkolenie bojerowe – teoretyczne:

Zajęcia bojerowe – teoretyczne obejmują naukę bezpiecznego prowadzenia ślizgu bojerowego na tafli lodu.
Szkolenia teoretyczne obejmują również naukę podstawowych zachowań przy nabieraniu i wytracaniu
prędkości, takich jak: balans ciałem, nakierowywanie bojeru na wiatr, zachowanie się w sytuacjach
nietypowych np. manewr awaryjnego hamowania. Szkolenia teoretyczne obejmują również zasady prawidłowego
doboru kasku, odzieży i obuwia, naukę bezpiecznego
przebywania na lodzie, ratownictwa oraz elementy meteorologii.

Zajęcia bojerowe – praktyczne

Praktyczne szkolenie bojerowe obejmuję naukę kierowania bojerem. Uczestnicy w sposób praktyczny nauczą się podstawowych sposobów prowadzenia ślizgu, prowadzenia bojeru na różnych kursach
względem wiatru, rozpoznawania wiatrów rzeczywistych i pozornych,wykonywania zwrotów, operowania
żaglem, praktycznego rozpoznawania wytrzymałości pokrywy lodowej, klasyfikacji i rodzaju lodu, montażu i ustawienie płozownicy, zwrotu przez rufę, zwrotu przez sztag, halsowanie na wiatr i z wiatrem,
zatrzymywanie ślizgu w wyznaczonym miejscu, sposoby rozpędzania ślizgu etc.

Zajęcia szkutnicze – budowa i eksploatacja bojerów

Zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w wykonywaniu budowy bojerów i dokonywania drobnych
napraw i konserwacji ożaglowania, olinowania i kadłubów bojerów potwierdzone certyfikatem szkolenia szkutniczego,
zwiększenie samodzielności uczestników, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność nawiązywania kontaktów
interpersonalnych, rozwój poziomu sprawności motoryki małej i dużej poprzez nabyte umiejętności manualne.Zajęcia
szkutnicze mają na celu naukę budowy i napraw bojerów oraz osprzętu dające doświadczenie, mogące się przydać do prac w zakładach szkutniczych.

Wolontariat Pomoc w funkcjonowaniu codziennym

Dzięki pracy wolontariuszy uczestnicy uczą się nie tylko w sposób lepszy gospodarować czasem, harmonogram dnia szkolenia
automatycznie wymusza samodyscyplinę, wolontariusze pomagają, ale też pokazują różne sposoby radzenia sobie z obowiązkami życia
codziennego, przykładem może być tu jak mimo niepełnosprawności w sposób sprawny poradzić sobie np. ze ścieleniem łóżka,
manewrowania wózkiem w toalecie, korzystania z urządzeń dźwigowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, celem pracy
wolontariuszy nie jest tylko pomoc w wykonywaniu wszystkich czynności za osoby niepełnosprawne, a pokazywanie im nowych dróg,sposobów w rozwiązywaniu codziennych przeciwności.