Przypomnienie

Zarząd Klubu Arcus przypomina o zbliżającym się terminie opłaty za portowanie. Zapraszamy również osoby, które nie mają podpisanej umowy do kierownika ośrodka. Informujemy również, że wysokość opłaty dla członków klubu uległa zmianie. Zapraszamy również klubowiczów do odpracowania 10 godzin na rzecz klubu. Możliwość prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, prace porządkowe, szkutnicze, malowanie itp. Istnieje również opcja wykupu godzin zgodnie ze stawką minimalną brutto obowiązująca w Polsce w roku 2024.