Szkolenia Żeglarskie połączone z warsztatami szkutniczymi

Szkolenia Żeglarskie organizowae przez Yacht Club „Arcus”  – Rajgród 2023
Szkolenia przy dofinansowaniu ze środków PFRON, w ramach projektu „Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych – Szkolenia żeglarskie połączone z warsztatami szkutniczymi”

Terminy szkoleń:
Obóz I – termin czerwiec- wrzesień 2023r.

Obóz II – termin czerwiec- wrzesień 2023r.

Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku 12 do 25 lat,  z terenu sześciu województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, śląskie, świętokrzyskie, łódzkie oraz mazowieckiego.  Wszelkich informacji  udziela biuro w Rajgrodzie, ul. Szkolna 7a tel: 503-070-028

Projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu PFRON w terminie  od 1.04.2023 do 31.10.2023


Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:
Kwiecień 2023
1.1 Ogłoszenie na stronie internetowej klubu, oraz zawiadomienie współpracujących stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych – o organizowaniu szkolenia żeglarskiego
Kwiecień – Maj 2023
1.2 Rekrutacja uczestników szkolenia
Maj 2023
1.3 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego i ośrodka
Czerwiec – Lipiec 2023
 1.4 Naprawa i bieżąca konserwacja sprzętu i obiektu
Sierpień – Wrzesień 2023
 1.5 Szkolenia żeglarsko –szkutnicze
Wrzesień 2023
1.6 Rozliczenie szkoleń, podsumowanie wyników

Formy wsparcia w projekcie:
Szkolenie żeglarskie – teoretyczne

 Szkolenia żeglarskie obejmują naukę teorii żeglowania. Podczas zajęć kursanci uczyć się będą podstawowych węzłów żeglarskich,poznają zasady i kolejne czynności podczas: płynięcia różnymi kursami względem wiatru, wykonywania zwrotów, operowania żaglami,
– Zdobycie wiedzy teoretycznej związanej z żeglarstwem;
– Zasady bezpiecznego zachowania się na wodzie;
– Sposoby zachowania się w trudnych sytuacjach żeglarskich;
– Wiedza meteorologiczna – umiejętność prognozowania zjawisk atmosferycznych oraz ustalania kierunków wiatrów;
– Poznanie tradycji i kodeksów żeglarskich;
– Podstawy przepisów prawnych dotyczące żeglugi śródlądowej.

Szkolenie żeglarskie –praktyczne
 Praktyczne szkolenia żeglarskie obejmują naukę kierowania jachtem żaglowym zarówno jako sternik, jak i załogant. Uczestnicy w sposób praktyczny nauczą się podstawowych węzłów żeglarskich, płynięcia na różnych kursach względem wiatru,wykonywania zwrotów, operowania żaglami, manewrowania w porcie oraz wychodzenia i wchodzenia do portu, manewrowania podczas udzielania pomocy osobom poszkodowanym znajdującym się w wodzie. Ponadto w trakcie szkoleń uczestnicy nauczą się współdziałania w grupie, wydawania komend oraz reagowania i wykonywania poleceń sternika.

Zajęcia szkutnicze
 Warsztaty szkutnicze obejmują swoim zakresem naukę organizowania własnej pracy i zasad bhp, naukę doboru prawidłowych narzędzi do wykonywania prac szkutniczych, naukę konserwacji i naprawy ożaglowania oraz olinowania, a także naukę konserwacji i drobnych napraw kadłubów łodzi
Pomoc w funkcjonowaniu codziennym
Dzięki pracy wolontariuszy uczestnicy uczą się nie tylko w sposób lepszy gospodarować czasem, harmonogram dnia szkolenia automatycznie wymusza samodyscyplinę, wolontariusze pomagają, ale też pokazują różne sposoby radzenia sobie z obowiązkami życia codziennego, przykładem może być tu jak mimo niepełnosprawności w sposób sprawny poradzić sobie np. ze ścieleniem łóżka, manewrowania wózkiem w toalecie, korzystania z urządzeń dźwigowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, celem pracy wolontariuszy nie jest tylko pomoc w wykonywaniu wszystkich czynności za osoby niepełnosprawne, a pokazywanie im nowych dróg, sposobów w rozwiązywaniu codziennych przeciwności.

Pomoc w funkcjonowaniu codziennym
Dzięki pracy wolontariuszy uczestnicy uczą się nie tylko w sposób lepszy gospodarować czasem, harmonogram dnia szkolenia automatycznie wymusza samodyscyplinę, wolontariusze pomagają, ale też pokazują różne sposoby radzenia sobie z obowiązkami życia codziennego, przykładem może być tu jak mimo niepełnosprawności w sposób sprawny poradzić sobie np. ze ścieleniem łóżka,manewrowania wózkiem w toalecie, korzystania z urządzeń dźwigowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, celem pracy wolontariuszy nie jest tylko pomoc w wykonywaniu wszystkich czynności za osoby niepełnosprawne, a pokazywanie im nowych dróg,sposobów w rozwiązywaniu codziennych przeciwności.