USŁUGI PORTOWE


Opłaty za usługi portowe

Roczna za miejsce do cumowania i zimowania

Członek klubu – 800 zł

Osoba nie będąca członkiem klubu – 1200 zł

Za miejsce do cumowania

Członek klubu – 500 zł

Osoba nie będąca członkiem klubu – 800 zł

Za miejsce do zimowania

Członek klubu – 300 zł

Osoba nie będąca członkiem klubu – 400 zł

Usługa dźwigowa

Członek klubu – 50 zł

Osoba nie będąca członkiem klubu – 50 zł

Miejsce do przycumowania w porcie za dobę

Członek klubu – 10 pkt.

Osoba nie będąca członkiem klubu – 10 zł

Uchwała Nr 6/2016
uchwalona na posiedzeniu w dniu 24 września 2016 roku w brzmieniu:

Zarząd Yacht Clubu „ARCUS” zgodnie z § 26 pkt. 4 lit. f Statutu postanawia wprowadzić
od 1 stycznia 2017 roku obowiązek pracy każdego członka na rzecz klubu w wysokości
10 godzin w ciągu każdego roku kalendarzowego lub wpłacić ekwiwalent na konto klubu
w wysokości 10 zł za każdą nie odpracowaną godzinę,