Szkolenia bojerowe 2019 – Zapraszamy

Szkolenia bojerowe dofinansowane ze środków PFRON, w ramach projektu, zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych -Szkolenia bojerowe „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Termin szkolenia:
8-17.02.2019r.

Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku 12 do 25 lat,  z terenu czterech województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, śląskiego, świętokrzyskiego.
Zgłoszenia przyjmuję biuro regat w Rajgrodzie, ul.Szkolna 7a tel: 503-070-028
Projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu PFRON w terminie  od 1.01.2019 do 31.03.2019