Harmonogram Regat Żeglarskich organizowanych przez Yacht Club „ARCUS” w 2018 roku

Regaty dofinansowane ze środków PFRON, w ramach projektu  „Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie”, wzrost aktywności osób niepełnosprawnych poprzez cykliczne imprezy żeglarskie.

 

Termin regat:

REGATY INTEGRACYJNE

26 – 27.05 – Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 2018
16 – 17.06 – Pożegnanie szkoły – powitanie lata
30.06 – 1.07 – Regaty „O Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego”
11 – 12.08 – Niepełnosprawni pod żaglami Y.C. „Arcus”
01 – 02.09 – Pożegnanie wakacji
13 – 14.10 – Zakończenie sezonu żeglarskiego 2018

Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku 12 do 25 lat,  z terenu czterech województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, śląskie, świętokrzyskie. Zgłoszenia przyjmuję biuro regat w Rajgrodzie, ul.Szkolna 7a tel: 503-070-028
Projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu PFRON w terminie  od 1.04.2018 do 31.10.2018
Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Kwiecień 2018
1.1 Zawiadomienie o Regatach na stronie internetowej klubu oraz powiadomienie
stowarzyszeń współpracujących z klubem
1.2 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu
Mariny
Maj 2018
1.3 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Rozpoczęcie sezonu
żeglarskiego 2018
1.4 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektuMariny
Czerwiec 2018
1.5 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Pożegnanie Szkoły-Powitanie Lata
1.6 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
Czerwiec – Lipiec 2018
1.7 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – o Błękitną Wstęgę J. Rajgrodzkiego
Sierpień 2018
1.8 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
1.9 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Niepełnosprawni pod żaglami YC Arcus
Wrzesień 2018
1.10 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
1.11 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Pożegnanie wakacji
Październik 2018
1.12 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
1.13 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Zakończenie Sezonu Żeglarskiego 2018
1.14 Podsumowanie i rozliczenie regat

REGATY OTWARTE:

07 – 08.07 – Regaty z okazji „Dni Rajgrodu” o Puchar Burmistrza Rajgrodu
07 – 23.09 – III Regaty Żeglarskie Braci Strażackiej Województwa Podlaskiego
– II Samorządowe Regaty Sejmiku Województwa Podlaskiego