Harmonogram Regat Żeglarskich organizowanych przez Yacht Club „ARCUS” w 2021 roku

Regaty dofinansowane ze środków PFRON, w ramach projektu  „Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie”, wzrost aktywności osób niepełnosprawnych poprzez cykliczne imprezy żeglarskie.

Termin regat:

REGATY INTEGRACYJNE

22 – 23.05 – Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 2021
26 – 27.06 – Pożegnanie szkoły – Powitanie lata
3 – 4.07 – Regaty „O Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego”
7 – 8.08 – Niepełnosprawni pod żaglami Y.C. „Arcus”
11 – 12.09 – Pożegnanie wakacji
16 – 17.10 – Zakończenie sezonu żeglarskiego 2021

Zapraszamy również w sezonie 2021 na regaty:
Regaty Żeglarskie z okazji „Dni Rajgrodu” – termin i szczegóły w przygotowaniu
Regaty Żeglarskie OSP Województwa Podlaskiego – termin i szczegóły w przygotowaniu
Samorządowe Regaty Sejmiku Województwa Podlaskiego – termin i szczegóły w przygotowaniu

Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku 12 do 25 lat,  z terenu czterech województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, śląskie, świętokrzyskie. Zgłoszenia przyjmuję biuro regat w Rajgrodzie, ul.Szkolna 7a tel: 503-070-028
Projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu PFRON w terminie  od 1.04.2021 do 31.11.2021
Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Kwiecień 2021
1.1 Zawiadomienie o Regatach na stronie internetowej klubu oraz powiadomienie
stowarzyszeń współpracujących z klubem
1.2 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu
Mariny
Maj 2021
1.3 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Rozpoczęcie sezonu
żeglarskiego 2021
1.4 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
Czerwiec 2021
1.5 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Pożegnanie Szkoły-Powitanie Lata
1.6 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
Lipiec 2021
1.7 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – o Błękitną Wstęgę J. Rajgrodzkiego
Sierpień 2021
1.8 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
1.9 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Niepełnosprawni pod żaglami YC Arcus
Wrzesień 2021
1.10 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
1.11 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Pożegnanie wakacji
Październik 2021
1.12 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
1.13 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Zakończenie Sezonu Żeglarskiego 2021
Listopad 2021
1.14 Podsumowanie i rozliczenie regat