Harmonogram Regat Żeglarskich organizowanych przez Yacht Club „ARCUS” w 2022 roku

Regaty dofinansowane ze środków PFRON, w ramach projektu  „Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie”, wzrost aktywności osób niepełnosprawnych poprzez cykliczne imprezy żeglarskie.

Termin regat:

REGATY INTEGRACYJNE

28 – 29.05 – Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 2022
25 – 26.06 – Pożegnanie szkoły – Powitanie lata
2 – 3.07 – Regaty „O Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego”
20-21.08 – Niepełnosprawni pod żaglami Y.C. „Arcus”
3– 4.09 – Pożegnanie wakacji
22– 23.10 – Zakończenie sezonu żeglarskiego 2022

Zapraszamy również w sezonie 2022 na regaty:
Regaty Żeglarskie z okazji „Dni Rajgrodu” – termin i szczegóły w przygotowaniu
Regaty Żeglarskie OSP Województwa Podlaskiego – termin i szczegóły w przygotowaniu
Samorządowe Regaty Sejmiku Województwa Podlaskiego – termin i szczegóły w przygotowaniu

Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku 12 do 25 lat,  z terenu czterech województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, śląskie, świętokrzyskie. Zgłoszenia przyjmuję biuro regat w Rajgrodzie, ul.Szkolna 7a tel: 503-070-028
Projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu PFRON w terminie  od 1.04.2022 do 30.11.2022
Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Kwiecień 2022
1.1 Zawiadomienie o Regatach na stronie internetowej klubu oraz powiadomienie
stowarzyszeń współpracujących z klubem
1.2 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu
Mariny
Maj 2022
1.3 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Rozpoczęcie sezonu
żeglarskiego 2022
1.4 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
Czerwiec 2022
1.5 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Pożegnanie Szkoły-Powitanie Lata
1.6 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
Lipiec 2022
1.7 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – o Błękitną Wstęgę J. Rajgrodzkiego
Sierpień 2022
1.8 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
1.9 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Niepełnosprawni pod żaglami YC Arcus
Wrzesień 2022
1.10 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
1.11 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Pożegnanie wakacji
Październik 2022
1.12 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
1.13 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Zakończenie Sezonu Żeglarskiego 2022
Listopad 2022
1.14 Podsumowanie i rozliczenie regat