Harmonogram Regat Żeglarskich organizowanych przez Yacht Club „ARCUS” w 2020 roku

Regaty dofinansowane ze środków PFRON, w ramach projektu  „Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie”, wzrost aktywności osób niepełnosprawnych poprzez cykliczne imprezy żeglarskie.

Termin regat:

REGATY INTEGRACYJNE

23 – 24.05 – Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 2020
27 – 28.06 – Pożegnanie szkoły – Powitanie lata
4 – 5.07 – Regaty „O Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego”
8 – 9.08 – Niepełnosprawni pod żaglami Y.C. „Arcus”
5 – 6.09 – Pożegnanie wakacji
17 – 18.10 – Zakończenie sezonu żeglarskiego 2020

Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku 12 do 25 lat,  z terenu czterech województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, śląskie, świętokrzyskie. Zgłoszenia przyjmuję biuro regat w Rajgrodzie, ul.Szkolna 7a tel: 503-070-028
Projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu PFRON w terminie  od 1.04.2020 do 31.11.2020
Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Kwiecień 2020
1.1 Zawiadomienie o Regatach na stronie internetowej klubu oraz powiadomienie
stowarzyszeń współpracujących z klubem
1.2 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu
Mariny
Maj 2020
1.3 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Rozpoczęcie sezonu
żeglarskiego 2020
1.4 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
Czerwiec 2020
1.5 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Pożegnanie Szkoły-Powitanie Lata
1.6 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
Lipiec 2020
1.7 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – o Błękitną Wstęgę J. Rajgrodzkiego
Sierpień 2020
1.8 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
1.9 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Niepełnosprawni pod żaglami YC Arcus
Wrzesień 2020
1.10 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
1.11 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Pożegnanie wakacji
Październik 2020
1.12 Przygotowanie sprzętu żeglarskiego, naprawa i konserwacja łodzi i żagli oraz obiektu Mariny
1.13 Niepełnosprawni – Sprawni Na Wodzie – Integracyjne regaty – Zakończenie Sezonu Żeglarskiego 2020
Listopad 2020
1.14 Podsumowanie i rozliczenie regat