Harmonogram Regat Żeglarskich organizowanych przez Yacht Club „ARCUS” w 2017 roku

REGATY „NIEPEŁNOSPRAWNI – SPRAWNI NA WODZIE”

1.  Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 2017 r.               –  17 – 18 czerwca
2.  Pożegnanie szkoły – powitanie lata 2017 r.            –  ……….. czerwca
3.  Błękitna Wstęga Jeziora Rajgrodzkiego                 –    1 – 2    lipiec
4.  Niepełnosprawni pod żaglami Y.C.”ARCUS”       –  12 – 13  sierpień
5.  Pożegnanie wakacji 2017 r.                                   –  14 – 15 październik

REGATY OTWARTE O:

1.  Puchar Burmistrza Rajgrodu z okazji „Dni Rajgrodu”        –  29 -30  lipiec
2.  III Samorządowe – Sejmiku Województwa Podlaskiego   –  ………..  sierpień
3.  Puchar Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej       –  24 wrzesień