POSIEDZENIA ZARZĄDU

W dniu 1 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym:

Komandor poinformował zebranych o działaniu klubu od ostatniego zebrania.

Zaplanowane regaty odbyły się zgodnie z harmonogramem. Jedynie, ze względu na warunki pogodowe, nie odbyły się regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego”.

W sezonie zostały przeprowadzone szkolenia żeglarskie zakończone egzaminami na uprawnienia żeglarskie

Na wniosek Kierownika Ośrodka Żeglarskiego Zarząd postanowił wymienić pięć tapczaników w jednym z pokoi.

W związku z wysokimi kosztami ponoszonymi za energię elektryczną, Zarząd postanowił przeprowadzić analizę kosztów wymiany oświetlenia zewnętrznego oraz w pomieszczeniach ośrodka na bardziej oszczędne (ledowe). 

W posiedzeniu uczestniczyli:
Jarosław Jabłoński – Komandor
Czesław Śliwoniuk – Sekretarz
Józef Zarzecki – Skarbnik
Emil Borys – Członek
Paweł Piłkowski – Członek