POSIEDZENIA ZARZĄDU

W dniu 16 listopada br. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym:

Komandor poinformował zebranych o działaniu klubu od ostatniego zebrania oraz podsumował działalność w roku 2019.

Wdrażając oszczędzanie energii elektrycznej, sukcesywnie wymieniane są świetlówki jarzeniowe na energooszczędne ledowe..

Skarbnik poinformował Zarząd o zrealizowaniu wniosku w sprawie wymiany tapczaników w jednym z pokoi.

Zarząd podejmie działania w celu znalezienia sponsorów, którzy będą mogli wspomóc finansowo zakup nowych żagli do”Flyer-ów”

Zarząd po rozpatrzeniu złożonych deklaracji podjął uchwałę o  przyjęciu do klubu nowych członków.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Jarosław Jabłoński – Komandor
Czesław Śliwoniuk – Sekretarz
Józef Zarzecki – Skarbnik
Emil Borys – Członek
Paweł Piłkowski – Członek