POSIEDZENIA ZARZĄDU

W dniu 27 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym:

Po odczytaniu przez Sekretarza protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu, został on przyjęty bez poprawek.

Komandor poinformował zebranych o działaniu klubu od ostatniego zebrania oraz podsumował dotychczasową działalność w roku 2020.

W związku ze zbliżającym się końcem sezonu żeglarskiego Zarząd powiadomi na stronie Internetowej armatorów o przygotowaniu jachtów do wyciągnięcia z wody na zimowanie.

Zarząd upoważnił Sekretarza do przeprowadzenia weryfikacji członków klubu pod kątem opłacania składek członkowskich.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowych członków klubu.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Jarosław Jabłoński – Komandor
Czesław Śliwoniuk – Sekretarz
Józef Zarzecki – Skarbnik
Emil Borys – Członek
Paweł Piłkowski – Członek