POSIEDZENIA ZARZĄDU

W dniu 4 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym:

Komandor poinformował o działaniu klubu od ostatniego zebrania oraz przedstawił wygrane już konkursy oraz możliwe jeszcze do wygrania, które będą realizowane w roku bieżącym.

Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2017 przygotowane przez księgową.

Zostało przyjęte sprawozdanie merytoryczne Zarządu, które zostało przygotowane na Walne Zebranie Członków.

Zarząd podjął uchwałę o przystąpieniu klubu do przetargu obwieszczonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grajewie.

Po rozpatrzeniu deklaracji, Zarząd postanowił przyjąć 4 nowych członków do Yacht Clubu „Arcus”.

Zarząd postanowił zwołać Walne Zebranie Członków na dzień 4 marca 2018 roku.

OBECNOŚĆ NA POSIEDZENIACH ZARZĄDU