POSIEDZENIA ZARZĄDU

W dniu 12 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym:

Komandor poinformował o działaniu klubu od ostatniego zebrania oraz przedstawił wygrane już konkursy oraz możliwe jeszcze do wygrania, które będą realizowane w roku bieżącym.

Została przeprowadzona dyskusja na temat dalszego utrzymywania biura w Łomży.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia pracownika w ośrodku w Rajgrodzie na sezon żeglarski 2018 r.

Postanowiono wywiesić w ośrodku listę, na której członkowie klubu złożą swój akces do obsługi organizowanych regat.

Skarbnik został zobowiązany do prowadzenia ewidencji czynności wynikających z uchwały Nr 6/2016.

Postanowiono przeprowadzić testy w celu uruchomienia kamery na stronie Internetowej.