POSIEDZENIA ZARZĄDU

W dniu 15 października br. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym:

Komandor omówił i podsumował dotychczasową pracę klubu w zakresie zakontraktowanych obozów i regat oraz zapoznał z sytuacją finansową
na dzień 15 .10.br.

Zarząd postanowił zakupić dwie wywrotki żwiru w celu podwyższenia terenu klubu, który podmaka w związku z bardzo wysokim poziomem
wody w jeziorze.

Zarząd postanowił zlikwidować posiadane rowery wodne poprzez przeprowadzenie licytacji lub konkurs ofert.