OBOZY ŻEGLARSKIE RAJGRÓD 2023 r.

Wakacje pod żaglami !!!

YACHT CLUB ARCUS zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie chcące nauczyć się żeglowania na 14 dniowe obozy żeglarski w swoim ośrodku w Rajgrodzie. Podczas obozu będzie możliwość zdobycia patentu żeglarza jachtowego.

Terminy:

  • 24.06 – 07.07.2023 r. – obóz dla wszystkich osób;
  • 25.07 – 07.08.2023 r. – obóz dla osób niepełnosprawnych;
  • 21.08 – 03.09.2023 r. – obóz dla osób niepełnosprawnych.

UWAGA: obozy weekendowe organizowane są na bieżąco od maja do września, warunkiem rozpoczęcia kursu jest min. 5 osób.

Wymagane dokumenty:
–  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa, wzór dostępny w załączniku poniżej
–  jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat -pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego, na wzięcie udziału w kursie. Wzór dostępny w załączniku poniżej
–  legitymacja studencka lub szkolna uprawniająca do ewentualnych zniżek
–  trzy zdjęcia 

Uczestnikami obozu mogą być osoby, które ukończyły 12 lat (wymagana jest zgoda opiekunów). Zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Ośrodek nasz jak i jachty są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nasz OŚRODEK ŻEGLARSKI w RAJGRODZIE (ul. Szkolna 7) otrzymał Nagrodę Przyjaznego Brzegu  za uczynienie ośrodka w Rajgrodzie w pełni przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Oferujemy wypoczynek weekendowy zarówno żeglarzom jak i sympatykom żeglarstwa, w tym rejsy rodzinne.

Szczegóły obozów żeglarskich w załącznich.

Rezerwacji i pełnych informacji o obozach udziela:

Kierownik Mariny
Józef Zarzecki
19-206 Rajgród
ul. Szkolna 7
kom. 505 993 100
lub
kom.503 070 028

Konta bankowe:
Alior Bank
Nr 94-2490-0005-0000-4500-6785-3484

lub

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie o/Rajgród
Nr. 25 8768 0003 3900 0257 2000 0010

Do pobrania:

Karta obozowa

Wzór oświadczenia opiekuna – zgoda na uprawianie żeglarstwa

Wzór zaświadczenia lekarskiego