KURS WEEKENDOWY

Koszt kursu – 500 zł + opłaty egzaminacyjne.

Załączniki:

Wzór zaświadczenia lekarskiego

Wzór oświadczenia opiekuna – zgoda na uprawianie żeglarstwa

Karta obozowa

Więcej informacji udziela:
Kierownik Mariny
Józef Zarzecki
19-206 Rajgród
ul. Szkolna 7
tel. (86) 272 19 01
kom. 505 993 100 lub kom.503 070 028