Szkolenia bojerowe 2021

W dniach 23.II-04.III.2021 odbyło się szkolenie dla osób niepełnosprawnych z zakresu żeglarstwa lodowego w ramach międzywojewódzkiego projektu finansowanego ze środków PFRON. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych – Szkolenia bojerowe.

Szkolenie odbywało się w integracyjnym ośrodku żeglarskim YC „Arcus” w Rajgrodzie. Ponad tygodniowy pobyt nad urokliwym Jeziorem Rajgrodzkim miał na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, przełamanie barier psychofizycznych, poprawę sprawności fizycznej, nabycie umiejętności pracy w zespole, rozwój poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Program szkolenia obejmował teorię z zakresu budowy i obsługi bojera, praktykę obejmującą obsługę, taklowanie i poruszanie się na ślizgu lodowym, zajęcia szkutnicze z zakresu budowy i eksploatacji bojerów. W Obozie szkoleniowym brała udział młodzież z województw:podlaskiego, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, łódzkie, ślskie,mazowieckie

Dzięki szkoleniu uczestnicy mieli okazję miło i efektywnie spędzić czas, nabyć nowe umiejętności, nawiązać przyjaźnie z kolegami z innych województw.