KONTAKT


Dane teleadresowe

Integracyjny Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie

ul. Szkolna 7a, 19-206 Rajgród Kierownik Ośrodka p. Józef Zarzecki – tel. kom: 505-993-100 Bosmanat – tel. kom: 664-358-073

Biuro

Organizacja Pożytku Publicznego Yacht Club „Arcus” w Łomża KRS 0000071387 Adres biura: ul. Mazowiecka 1/30, 18 – 400 Łomża Konta bankowe: Alior Bank Nr 94-2490-0005-0000-4500-6785-3484 Bank Spółdzielczy w Szczuczynie o/Rajgród Nr. 25 8768 0003 3900 0257 2000 0010 NIP: 718-11-84-503 Regon: 450009461 E-mail: biuro@ycarcus.pl