Cennik czarteru sprzętu pływającego

Venus

doba: 150 zł

Maksymalna ilość osób: 6

Flyer 3G

Do 2 godz: 100 zł

Do 5 godz: 130 zł

1 dzień: 180 zł

Maksymalna ilość osób: 6

Wielki trener

Do 5 godz: 160 zł

1 dzień: 300 zł

Maksymalna ilość osób: 12

Kajak

Pierwsza godz: 15 zł

Następne: 5 zł

1 dzień:  40 zł

Maksymalna ilość osób: 2

Akcje ratownicze i holowanie

200 zł.

Przy wypożyczeniu „1 dzień” zwrot sprzętu powinien nastąpić do godz. 19:00.

Uchwała Nr 2/2023
uchwalona na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2023 roku w brzmieniu:

Zarząd podjął uchwałę o podniesieniu składki członkowskiej Klubu do kwoty 200 zł. oraz uaktualnienie cennika usług na rok 2023. Cennik jest załącznikiem do uchwały.