Cennik czarteru sprzętu pływającego

Bez 2

Do 2 godz: 20 zł

Do 5 godz: 30 zł

1 dzień: 40 zł

Maksymalna ilość osób: 3

Omega

Do 2 godz: 35 zł

Do 5 godz: 50 zł

1 dzień: 60 zł

Maksymalna ilość osób: 6

Venus

Do 2 godz: 60 zł

Do 5 godz: 100 zł

1 dzień: 130 zł

Maksymalna ilość osób: 6

Mors

Do 2 godz: 70 zł

Do 5 godz: 120 zł

1 dzień: 160 zł

Maksymalna ilość osób: 6

Flyer 3G

Do 2 godz: 70 zł

Do 5 godz: 120 zł

1 dzień: 160 zł

Maksymalna ilość osób: 6

Wielki trener

Do 5 godz: 160 zł

1 dzień: 200 zł

Maksymalna ilość osób: 12

Kajak

Pierwsza godz: 10 zł

Następne: 5 zł

1 dzień:  30 zł

Maksymalna ilość osób: 2

Rower

Pierwsza godz: 15 zł

Następne: 10 zł

Maksymalna ilość osób: 2

Ślizg DN

Za każdą godz:  100 zł

Maksymalna ilość osób: 1

Ślizg OPTY

Za każdą godz:  50 zł

Maksymalna ilość osób: 1

Stawianie i hol wywróconej jednostki

150 zł

Przy wypożyczeniu „1 dzień” zwrot sprzętu powinien nastąpić do godz. 19:00.

Zasady zamiany punktów na czarter sprzętu pływającego

Bez 2

Do 2 godz: 20 pkt.

Do 5 godz: 30 pkt.

1 dzień: 40 pkt.

Maksymalna ilość osób: 3

Omega

Do 2 godz: 35 pkt.

Do 5 godz: 50 pkt.

1 dzień: 60 pkt.

Maksymalna ilość osób: 6

Venus

Do 2 godz: 60 pkt.

Do 5 godz: 100 pkt.

1 dzień: 130 pkt.

Maksymalna ilość osób: 6

Mors

Do 2 godz: 70 pkt.

Do 5 godz: 120 pkt.

1 dzień: 160 pkt.

Maksymalna ilość osób: 6

Flyer 3G

Do 2 godz: 70 pkt.

Do 5 godz: 120 pkt.

1 dzień: 160 pkt.

Maksymalna ilość osób: 6

Wielki trener

Do 5 godz: 160 pkt.

1 dzień: 200 pkt.

Maksymalna ilość osób: 12

Kajak

Pierwsza godz: 10 pkt.

Następne: 5 pkt.

Maksymalna ilość osób: 2

Rower

Pierwsza godz: 15 pkt.

Następne: 10 pkt.

Maksymalna ilość osób: 2

Ślizg DN

Za każdą godz:  100 pkt.

Maksymalna ilość osób: 1

Ślizg OPTY

Za każdą godz:  50 pkt.

Maksymalna ilość osób: 1

Stawianie i hol wywróconej jednostki

150 zł.

Jednocześnie utrzymuje się dla wszystkich członków jak i wolontariuszy pracujących na rzecz klubu punkty, które można uzyskać za:

1. Każdą godzinę pracy pod kierunkiem bosmana – 10 pkt.. Punkty przyznaje bosman.

2. Każdą godzinę udziału w posiedzeniu organów statutowych (nie dotyczy Walnego Zebrania Członków) lub komisji powołanych przez te organy – 10 pkt..
   Punkty przyznaje przewodniczący obrad.

3. Za każdy dzień obsługi imprez żeglarskich organizowanych przez klub – 80 pkt.. Punkty przyznaje kierownik ośrodka.

4. Każdą wpłatę w formie składki członkowskiej lub darowizny za 1 PLN – 1 pkt.. Punkty przyznaje kierownik ośrodka na podstawie informacji z księgowości lub dowodu wpłaty.
   Zdobyte punkty można zamienić na usługi czarteru sprzętu pływającego oraz noclegowe. Punkty zdobyte w danym roku można wykorzystać do czerwca następnego roku.

Uchwała Nr 6/2016
uchwalona na posiedzeniu w dniu 24 września 2016 roku w brzmieniu:

Zarząd Yacht Clubu „ARCUS” zgodnie z § 26 pkt. 4 lit. f Statutu postanawia wprowadzić
od 1 stycznia 2017 roku obowiązek pracy każdego członka na rzecz klubu w wysokości
10 godzin w ciągu każdego roku kalendarzowego lub wpłacić ekwiwalent na konto klubu
w wysokości 10 zł za każdą nie odpracowaną godzinę,