POSIEDZENIA ZARZĄDU

W dniu 16 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym: Komandor poinformował zebranych o działaniu klubu od ostatniego zebrania. Zarząd przyjął przygotowane „Sprawozdanie Finansowe za rok 2018”. Zarząd przyjął rezygnacje dwóch członków Zarządu:W-ce Komandora Jacka Kaliszewskiego;Członka Piotra Drozda. Zarząd zatwierdził protokół likwidacji oraz protokół zniszczenia zbędnego i zużytego wyposażenia klubu. Zarząd zapoznał się z […]