POSIEDZENIA ZARZĄDU

W dniu 27 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym: Po odczytaniu przez Sekretarza protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu, został on przyjęty bez poprawek. Komandor poinformował zebranych o działaniu klubu od ostatniego zebrania oraz podsumował dotychczasową działalność w roku 2020. W związku ze zbliżającym się końcem sezonu żeglarskiego Zarząd powiadomi na stronie Internetowej armatorów […]