POSIEDZENIA ZARZĄDU

W dniu 15 października br. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym: Komandor omówił i podsumował dotychczasową pracę klubu w zakresie zakontraktowanych obozów i regat oraz zapoznał z sytuacją finansową na dzień 15 .10.br. Zarząd postanowił zakupić dwie wywrotki żwiru w celu podwyższenia terenu klubu, który podmaka w związku z bardzo wysokim poziomem wody w jeziorze. […]