POSIEDZENIA ZARZĄDU

W dniu 2 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym: Została omówiona współpraca klubu z władzami miasta Rajgród. Omówiono realizację podejmowanych uchwał w roku 2017 oraz zamierzanych działań w ramach statutowej działalności klubu. Zarząd podjął uchwałę przyznania pracownikom nagrody pieniężnej za wyniki osiągnięte w roku 2017. Przeprowadzono dyskusję na temat konieczności stworzenia regulaminu portowania […]