POSIEDZENIA ZARZĄDU

W dniu 15 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym: Komandor poinformował zebranych o działaniu klubu od ostatniego zebrania oraz podsumował działalność w roku 2019. Zarząd przyjął przygotowane „Sprawozdanie finansowe za rok 2019. Zarząd przyjął stratę oraz podjął decyzję w sprawie jej pokrycia. Po ustaleniu porządku i regulaminu obrad, Zarząd postanowił zwołać Walne Zebranie […]