OBOZY ŻEGLARSKIE RAJGRÓD 2022– ZAPRASZAMY !!!

Wakacje pod żaglami !!! YACHT CLUB ARCUS zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie chcące nauczyć się żeglowania na 14 dniowe obozy żeglarski w swoim ośrodku w Rajgrodzie. Podczas obozu będzie możliwość zdobycia patentu żeglarza jachtowego. Terminy: 25.06 – 8.07.2022 r. Koszt obozu wynosi 1.600 zł i obejmuję szkolenie, zakwaterowanie oraz wyżywienie. Wymagane dokumenty: –  zaświadczenie […]

Szkolenia bojerowe 2021 – Zapraszamy

Szkolenia bojerowe dofinansowane ze środków PFRON, w ramach projektu, zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych -Szkolenia bojerowe „Pokonamy bariery” Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku 12 do 25 lat,  z terenu czterech województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego. Zgłoszenia przyjmuję biuro w Rajgrodzie, ul.Szkolna 7a tel: 503-070-028Projekt będzie realizowany przy […]

KURS WEEKENDOWY

Koszt kursu – 500 zł + opłaty egzaminacyjne. Zapraszamy wszystkich chętnych do odbycia kursów weekendowych, które kończą się egzaminem na patent żeglarza jachtowego. Szczegóły dotyczące kursu udziela kierownik Ośrodka Żeglarskiego: Józef Zarzecki tel: 503 070 028. Załączniki: Wzór zaświadczenia lekarskiego Wzór oświadczenia opiekuna – zgoda na uprawianie żeglarstwa Karta obozowa Więcej informacji udziela: Kierownik Mariny Józef Zarzecki […]

Szkolenia Żeglarskie połączone z warsztatami szkutniczymi

Szkolenia Żeglarskie organizowane przez Yacht Club „Arcus”  – Rajgród 2021Szkolenia przy dofinansowaniu ze środków PFRON, w ramach projektu „Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych – Szkolenia żeglarskie połączone z warsztatami szkutniczymi” Terminy szkoleń:Obóz I – termin czerwiec- wrzesień 2021r. Obóz II – termin czerwiec- wrzesień 2021r. Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku […]