POWIADOMIENIA

Zarząd Stowarzyszenia Yacht Club w Łomży zawiadamia wszystkich armatorów jachtów i łodzi cumujących w porcie o przygotowanie w nieprzekraczającym terminie do dnia 25 października br. wyżej wymienionego sprzętu do wyjęcia z wody na zimowanie. Przekroczenie tego terminu będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.

REGULAMIN ZEBRANIA

DOCHODY I WYDATKI W 2019 R.