POWIADOMIENIA

ZAWIADOMIENIE

Uchwała Nr 5/2020

uchwalona, w trybie § 26 pkt 11 statutu, w dniu 13 marca 2020 roku w brzmieniu:

W obliczu aktualnej sytuacji w kraju i biorąc pod uwagę zalecenia wynikające z walki rozprzestrzeniania się koronawirusa, Zarząd Yacht Clubu „ARCUS” wykorzystując środki bezprzewodowego porozumiewania się na odległość, przy wyrażonej zgodzie przez wszystkich członków Zarządu, odwołuje zwołane na dzień 15 marca 2020 roku Walne Zebranie Członków Y.C. „ARCUS”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Zarząd:
Jarosław Jabłoński      – Komandor
Czesław Sliwoniuk     – Sekretarz
Józef Zarzecki            – Skarbnik
Emil Borys                 – Członek
Paweł Piłkowski         – Członek


REGULAMIN ZEBRANIA

DOCHODY I WYDATKI W 2019 R.