PODZIĘKOWANIA ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU


Jak Przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Yacht Club „Arcus”, zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych poprzez żeglarstwo i sporty wodniackie.  Wypełniając właściwe roczne zeznanie podatkowe za rok 2019 wpisujemy: – w rubryce „Nazwa OPP”: Yacht Club „ARCUS” w Łomży – w rubryce „Numer KRS”: 0000071387 – w rubryce „Wnioskowana kwota”  wyliczony 1% należnego podatku Za wszelkie wpłaty wynikające z przekazania 1% podatku, serdecznie dziękujemy.

Wspieraj Yacht Club Arcus

Organizacja Pożytku Publicznego Yacht Club „ARCUS” w Łomży składa serdeczne podziękowania za przekazanie 1% wszystkim osobom, które zdecydowały się wesprzeć naszą organizację zajmującą się żeglarstwem osób niepełnosprawnych. Państwa szlachetny gest jeszcze raz dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec potrzebujących. Dziękując mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć również na Państwa wsparcie w roku przyszłym. Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękujemy.

DRODZY PRZYJACIELE YACHT CLUBU ARCUS

Głównym celem klubu, od dnia powstania do dnia dzisiejszego, jest praca społeczno-wychowawcza na rzecz osób niepełnosprawnych oraz propagowanie idei żeglarstwa.

Od wielu lat szkolimy nowe pokolenia żeglarzy oraz organizujemy obozy dla młodzieży niepełnosprawnej, dzięki czemu przeciwdziałamy ich wykluczeniu społecznemu i pomagamy spełniać ich marzenia.

Nasz klub ma wspaniałą tradycję regat o „Błękitną wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego”,  Już dziś zapraszamy Was wszystkich do udziału w tych regatach, będzie to wspaniała okazja do spotkania się.

Yacht Club Arcus działa cały rok, zimą zapraszamy na bojery – jest to wspaniały sport, który wyzwala mnóstwo emocji i niezapomnianych wrażeń. Chcielibyśmy, aby w przyszłości Rajgród stał się Centrum tego sportu. Naszym marzeniem jest rozpoczęcie w przyszłym roku szkolenia dzieci z rajgrodzkiej szkoły podstawowej w klasie „Optymist”. Jak widzicie planów jest dużo, ale potrzeb również… Klub posiada kilka jachtów: Omegi, Morsy, Flayery, które są czarterowane, niestety wymagają pilnego remontu, tak jak budynek naszego klubu.

Bez Waszej pomocy nie damy rady. Zwracam się do Was – Przyjaciół – o pomoc i wsparcie, prosimy byście przekazali swój 1% podatku dochodowego na Yacht Club Arcus. Uzyskane środki przeznaczymy na realizację działań statutowych oraz rozwój klubu i niezbędne remonty. Już teraz dziękujemy za każdy Wasz 1%, który niezależnie od wielkości da nam 100% szans na rozwój! Wasza pomoc ma wartość większą niż myślicie.

Bardzo byśmy chcieli by 2018 rok był czasem zmian i rozwoju przed jubileuszowym 2019 rokiem, kiedy będziemy świętować 35 lecie Yacht Clubu Arcus. Naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie tradycji i spuścizny poprzednich pokoleń Żeglarzy, którzy przez te 33 lata tworzyli ten klub, którzy tu szkolili i dzięki którym nasz klub istnieje.

Zapraszamy do Rajgrodu, przyjedźcie, odwiedźcie nas, twórzmy to miejsce Razem!

Komandor i Zarząd Y.C. Arcus